LỜI NGỎ

Quý Ân Nhân thân mến,

Hội Tình Thương Việt Nam thân chào Quý Vị vào thăm Mạng Lưới Tình Thương, nơi nói lên các chương trình Tình Thương. Nhờ vào sự ủng hộ của Quý Ấn Nhân từ năm 1989 đến nay, Hội đã bảo trợ rất nhiều chương trình Tình Thương ở Việt Nam giúp đỡ người tàn tật, mồ côi, và đói khổ ở Việt Nam, không phân biệt tôn giáo hoặc sắc tộc.

Các Sứ Giả Tình Thương thường đến tận nhà thăm hỏi những người kém may mắn và giúp đỡ họ những gì cần thiết cho cuộc sống hiện tại và tương lai. Ví dụ, các Sứ Giả đã mua ghe và lưới đánh cá giúp các nạn nhân lũ lụt có phương tiện làm ăn nuôi sống gia đình, xây dựng rất nhiều Mái Ầm Tình Thương cho các gia đình không có nhà ở, mua xe lăn cho những người tàn tật, mua xe đạp giúp những người cần nó làm phương tiện đi lại và làm ăn, cấp Học Bổng cho các học sinh nghèo khó v.v. Như thế, Hội giúp các "cần câu" để "câu cá," có nghiã là sự giúp đỡ của Quý Ấn Nhân luôn mang lại kết quả hữu nghiệm hơn là chỉ giúp "cá" mà đến khi ăn hết rồi lại cần giúp thêm "cá" nữa.

Đúng vậy, trong hai mươi bảy năm qua (1989-2016), Hội đã đem Niềm Vui và mang Hy Vọng đến muôn người trên các nẻo đường của cuộc đời từ thành phố về thôn quê, từ đồng bằng đến cao nguyên, từ ven biển lên rừng núi, từ Miền Nam chí Miền Bắc.

Hội xin chân thành cảm ơn Quý Ấn Nhân và thân mời Quý Vị tiếp tay với các Sứ Giả Tình Thương giúp người đau khổ trên quê Mẹ Việt Nam chúng ta.

Thân thư trong Tình Thương,
Linh Mục Nguyễn Văn Long
Hội Trưởng